Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-07-24 22:12:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2017

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 22:12
,,Remonty obiektów budowlanyc
Dodano Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetarg RI 271 9 2017
rok.docx  więcej >
2017-07-24 13:53:26

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Małgorzata Kamińska
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 13:51
Informacja Wójta Gminy Jastrz
  więcej >
2017-07-24 13:51:19

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Małgorzata Kamińska
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 13:51
Informacja Wójta Gminy Jastrz
  więcej >
2017-07-24 11:10:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:10
Sprawozdania za II kwartał 20
Aktualizacja 5, Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego - Rb-NDS  więcej >
2017-07-24 11:09:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:09
Sprawozdania za II kwartał 20
Aktualizacja 4, Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji -
Rb-Z  więcej >
2017-07-24 11:09:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:09
Sprawozdania za II kwartał 20
Aktualizacja 3, Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych- Rb-N  więcej >
2017-07-24 11:08:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:08
Sprawozdania za II kwartał 20
Dodano Rb-Nds.....pdf  więcej >
2017-07-24 11:07:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:07
Sprawozdania za II kwartał 20
Dodano Rb-Z...pdf  więcej >
2017-07-24 11:06:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:06
Sprawozdania za II kwartał 20
Dodano Rb-Ndd.pdf  więcej >
2017-07-24 11:05:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:05
Sprawozdania za II kwartał 20
Dodano Rb-28s....pdf  więcej >
2017-07-24 11:00:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:00
Sprawozdania za II kwartał 20
Aktualizacja 1, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres
sprawozdawczy od początku roku do dni  więcej >
2017-07-24 11:00:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 11:00
Sprawozdania za II kwartał 20
Dodano Rb-27s.pdf  więcej >
2017-07-24 10:57:46

Dodanie informacji do działu:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:57
Sprawozdania za II kwartał 20
  więcej >
2017-07-24 10:57:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:57
Sprawozdania za II kwartał 20
Usunięto Rb-28s.pdf  więcej >
2017-07-24 10:56:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:56
Sprawozdania za II kwartał 20
Aktualizacja 2, Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dn  więcej >
2017-07-24 10:55:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:55
Sprawozdania za II kwartał 20
Dodano Rb-28s.pdf  więcej >
2017-07-24 10:50:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:49
Sprawozdania za II kwartał 20
  więcej >
2017-07-24 10:49:46

Dodanie informacji do działu:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:49
Sprawozdania za II kwartał 20
  więcej >
2017-07-24 10:44:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:28
Sprawozdania za II kwartał 20
  więcej >
2017-07-24 10:36:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Kadencja 2014 - 2018

Karolina Kustra
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 10:28
Sprawozdania za II kwartał 20
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5576
następne >     100>>     300>>