Dyrektor Gminnego Żłobka w Jastrzębi ogłasza
nabór na na stanowisko pracy opiekuna
dziecięcego w Gminnym Żłobka w Jastrzębi
(zastępstwo)

Kwestionariusz

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru

 Ogloszenie Dyrektora Żłobka - nabor na opiekuna.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-04-15 10:50:37.
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Bartodziejach

Zobacz treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2022-04-25 10:36:37 | Data modyfikacji: 2022-04-25 10:38:10.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Jastrzębi ogłasza
nabór na na stanowisko opiekuna dziecięcego w
Gminnym Żłobku w Jastrzębi (1 etat)

Kwestionariusz

Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 2.05.2022r.

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 14:45:52.
Konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor
ds. płac i opłat lokalnych w Referacie
Finansowym

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 47.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku

Załączniki do ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach konkursu

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2022-06-10 12:21:23.
Data wprowadzenia: 2022-06-10 12:21:23
Opublikowane przez: Konrad Borowski