Współpraca z organizacjami - konkursy

Współpraca z organizacjami - konkursy

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu Programu
Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017

Załącznik do uchwały

 
Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:14:28 | Data modyfikacji: 2016-11-07 15:20:55.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu Programu
Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015.

Załącznik do uchwały

 
Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-13 13:18:27 | Data modyfikacji: 2014-10-13 13:19:04.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji w 2014r. zadań
 
Zobacz wynik konkursu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:52:20 | Data modyfikacji: 2014-10-13 13:19:04.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc
pożytku publicznego w roku 2013.
 
Zobacz treść sprawozdania

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:36:11 | Data modyfikacji: 2014-05-05 15:49:53.

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Krajoznawstwa w 2014 roku.

 
Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-19 10:25:22 | Data modyfikacji: 2014-03-25 11:34:19.

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia na rok 2014

 
Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:54:39 | Data modyfikacji: 2014-03-24 08:50:45.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 


Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 
Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:02:40 | Data modyfikacji: 2014-03-24 08:51:09.
Projekt Programu współpracy Gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-17 09:57:14 | Data modyfikacji: 2013-10-17 09:58:30.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH


Z ZAKRESU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


     ORAZ TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTO  W 2013 ROKU


-------------------------------------------------------------------------------------


Termin składania ofert: 6 marca 2013, godz. 15.00

Wynik przeprowadzonego postępowania

 
Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-12 12:29:51 | Data modyfikacji: 2014-03-24 08:51:25.

Zobacz:
 Rok 2015 .  DRUKI do pobrania .  Rok 2016 .   ROK 2017 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-12 12:29:51
Data modyfikacji: 2014-03-24 08:51:25
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Jastrzębia
ul. Jastrzębia 110
26-631
Burmistrz Miasta i Gminy
Elżbieta Zasada
Kontakt:
Tel: (+48 48) 384-05-05
Fax: (+48 48) 384-05-05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl