Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi poszukuje realizatora Indywidualnych konsultacji z zakresu fryzjerstwa połączonych z wykonaniem usługi fryzjerskiej dla grupy 14 kobiet, uczestniczek projektu pn. „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-07 09:47:48.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 391648 -2012 data zamieszczenia: 10.10.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia

Termin składania ofert:

19.10.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik w załączeniu

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia

Wynik postępowania

 zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-10-10 14:13:28 | Data modyfikacji: 2012-10-25 14:31:08.
``
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 366508-2012 data zamieszczenia: 26.09.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych

Termin składania ofert:

12.10.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kosztorys Ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót

UST

Zdjęcie elewacji 1

Zdjęcie elewacji 2

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postępowania

 Zobecz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 12:30:17 | Data modyfikacji: 2012-10-17 10:01:22.
``
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 343706 - 2012 data zamieszczenia: 12.09.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach.

 

Termin składania ofert:

27.09.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Profil podłużny

Przekroje

Szczegóły zjazdu indywidualnego

UST

Wyjaśnienia Nr 1 do treści specyfikacji

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-09-12 12:15:53 | Data modyfikacji: 2012-09-28 13:26:42.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjno w ramach projektu „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamyprzyszłość”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynik postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-08-30 09:37:23.

WÓJT GMINY JASTRZEBIA


Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrzębia.

 Zobacz pełną treśc ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-08-17 14:09:50.
``
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 289416-2012 data zamieszczenia: 07.08.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach.

 

Termin składania ofert:

22.08.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Postępowanie unieważniono

Specyfikacja istotnych warunków postępowania

Przedmiar robót

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Profil podłużny

Przekroje normalne i konstrukcyjne

Szczegół zjazdu indywidualnego

UST

Zawiadomienie o unieważnieniu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:36:10 | Data modyfikacji: 2012-09-10 08:21:42.
Wójt Gminy Jastrzębia podaje do publicznej
informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-07-23 10:50:01.

Wójt Gminy Jastrzębia
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2012 roku.

Wzór oferty

Sprawozdanie z realizacji zadań ( w związku z zauważonym błędem w dniu 12 lipca 2013r. zamieszczamy poprawną wersję dokumentu)

Ogłoszenie wyniku postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-07-09 15:14:02.

Zapytanie ofertowe


o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego) na podst. art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)


 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu:           - szkolenia zawodowego dla 13 osób


- warsztatów Autoprezentacja - zmiana/poprawa wizerunku dla 14 osób


- szkoła policeana dla 1 osoby kierunek: Administracja i finanse (bądź pokrewny)

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-06-20 13:08:15.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA


Ogłasza otwarty konkurs ofert na Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych w górach lub nad morzem w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia.

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-04-20 13:17:11.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 123556 - 2012;  data zamieszczenia: 18.04.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 na usługę przewozu dzieci w ramach projektu "Odniosę Sukces" 

.

Termin składania ofert:

26.04.2012r. godzina 09.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

SIWZ

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-04-18 14:55:27 | Data modyfikacji: 2012-04-26 12:57:15.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 119752 - 2012;  data zamieszczenia: 16.04.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 na usługę przewozu dzieci w ramach projektu "Odniosę Sukces" 

.

Termin składania ofert:

24.04.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

Siwz

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-04-16 15:27:11 | Data modyfikacji: 2012-04-24 13:07:46.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 74176 - 2012;  data zamieszczenia: 09.03.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 na usługę pełnienie funkcji asystenta projektu pn. Odniosę sukces.

.

Termin składania ofert:

19.03.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

postępowanie w trakcie

SIWZ

Wynik postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-03-09 14:56:11 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:21:40.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 58116 - 2012 ; data zamieszczenia: 27.02.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 193.000 EURO

 

Zamówienie na usługę przeprowadzenia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w ramach projektu pn. Odniosę sukces

Termin składania ofert:

06.03.2012r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

SIWZ

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 15:01:25 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:22:03.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 46129 - 2012 ; data zamieszczenia: 27.02.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 na usługę pełnienie funkcji asystenta projektu pn. Odniosę sukces.

.

Termin składania ofert:

06.03.2012r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

postępowanie unieważniono

Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania

Unieważnienie postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 14:41:44 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:22:18.
``

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania w zakresie

wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia na rok 2012.

Nazwa zadzania:

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Jastrzębia.”

Termin składania ofert:

21 lutego 2012r. do godz.12.00 w Urzędzie Gminy Jastrzębia.

Zarządzenie Wójta Gminy

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:48:50 | Data modyfikacji: 2013-07-08 14:42:22.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 34010 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 na usługę pełnienie funkcji asystenta projektu pn. Odniosę sukces.

.

Termin składania ofert:

13.02.2012r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu ...

SIWZ w Postępowaniu na asystenta

Wynik postępowania przetargowego

Sprostowanie wyniku postępowania

Sprostowanie omyłki pisarskiej

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-03 14:28:39 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:22:50.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30538 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 193.000 EURO

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Odniosę sukces..

Termin składania ofert:

09.02.2012r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu ....

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wynik Postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:42:50 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:23:09.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18476 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 193.000 EURO

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Odniosę sukces..

Termin składania ofert:

27.01.2012r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

wynik postępowania w załaczeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wynik postępowania

Sprostowanie do wyniku postępowania

Sprostowanie do wyniku postępowania w związku z odstąpieniem od podpisania umowy

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-01-19 14:08:12 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:24:14.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15774 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 193.000 EURO

 usługę przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Odniosę sukces.

Termin składania ofert:

25.01.2012r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Wyniki postępowania w załączeniu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-01-17 14:59:48 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:21:21.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu do pracy w projekcie pod nazwą: „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7 Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wynik Postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:14:00 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:20:35.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 438616  - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 193.000 EURO

 Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Odniosę sukces.

Termin składania ofert:

04.01.2012r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania przetargowego w załączeniu ...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami

Wynik postępowania przetargowego

Sprostowanie do wyniku postępowania przetargowego

Sprostowanie Nr 2 do Rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Sprostowanie do rozstrzygnięcia, w związku z odstąpieniem oferenta

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:37:33 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:19:20.
Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:37:33
Data modyfikacji: 2012-04-16 15:19:20
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński